Zaak T-460/13: Arrest van het Gerecht van 8 september 2016 — Sun Pharmaceutical Industries en Ranbaxy (UK)/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van antidepressiva die het werkzame farmaceutische bestanddeel citalopram bevatten — Begrip mededingingsbeperking naar strekking — Potentiële mededinging — Generieke geneesmiddelen — Drempels voor toetreding tot de markt als gevolg van het bestaan van octrooien — Overeenkomsten tussen de octrooihouder en ondernemingen die actief zijn op het gebied van generieke geneesmiddelen — Geldboeten — Rechtszekerheid — Beginsel van de legaliteit van straffen — Richtsnoeren voor de berekening van de geldboeten van 2006 — Duur van het onderzoek van de Commissie”)