Schriftelijke vraag E-6539/09 van Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) aan de Raad. Toepassing van Protocol nr. 2 van het Verdrag van Lissabon