Zaak T-344/13: Arrest van het Gerecht van 19 november 2014 — Out of the blue/BHIM — Dubois e.a. (FUNNY BANDS) [ „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor het gemeenschapswoordmerk FUNNY BANDS — Oudere nationale handelsbenaming FUNNY BANDS — Oudere nationale Internet-domeinnaam ‚www.funny-bands.com’ — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 — In het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis — Artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Afwijzing van de oppositie” ]