Paziņojums par izmeklēšanu atsākšanu pēc 2019. gada 10. aprīļa spriedumiem lietās T-300/16 un T-301/16 attiecībā uz Komisijas Īstenošanas regulām (ES) 2016/387 un (ES) 2016/388, ar ko nosaka galīgo kompensācijas maksājumu un galīgo antidempinga maksājumu Indijas izcelsmes plastiskā čuguna (saukta arī par čugunu ar lodveida grafītu) cauruļu un caurulīšu importam