Ilmoitus tutkimusten uudelleen aloittamisesta sen jälkeen, kun asioissa T-300/16 ja T-301/16 on 10. huhtikuuta 2019 annettu tuomiot lopullisen tasoitustullin ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa Intiasta peräisin olevien pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä pallografiittivalurauta) valmistettujen putkien tuonnissa koskevien 17 päivänä maaliskuuta 2016 annettujen komission täytäntöönpanoasetusten (EU) 2016/387 ja (EU) 2016/388 osalta