Ανακοίνωση επανέναρξης των ερευνών σε συνέχεια των αποφάσεων της 10ης Απριλίου 2019 στις υποθέσεις T-300/16 και T-301/16, όσον αφορά τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 2016/387 και (ΕΕ) 2016/388 της Επιτροπής για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σωλήνων κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο (που είναι επίσης γνωστός ως χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη) καταγωγής Ινδίας