Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om ändring av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Thailand om produktion och saluförande av samt handel med maniok