Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1380 van de Raad van 1 oktober 2020 tot uitvoering van artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) 2016/44 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië