Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))