Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2012: výkonnost, finanční řízení a kontrola