Popravek Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2021/18 z dne 8. januarja 2021 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1809 o nekaterih zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (Uradni list Evropske unije L 8 z dne 11. januarja 2021)