Conclusie van advocaat-generaal M. Wathelet van 9 juni 2016$