Zaak C-40/16: Beschikking van de president van het Hof van 20 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hamburg — Duitsland) — Irene Uhden/KLM Royal Dutch Airlines NV