Решение за изпълнение на Комисията от 15 юли 2019 година за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на заявлението за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация, съгласно член 53 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета, за наименованието „Cordero Manchego“ (ЗГУ)