Mål T-101/19: Överklagande ingett den 18 februari 2019 — Rezon OOD mot EUIPO (imot.bg)