Verordening (EU) nr. 736/2010 van de Commissie van 13 augustus 2010 tot rectificatie van de Letse versie van Verordening (EG) nr. 1121/2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en V van die verordening ingestelde steunregelingen