WETGEVINGSRESOLUTIE (Samenwerkingsprocedure: eerste lezing) houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werd aan boord van vissersvaartuigen - tiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1 van richtlijn 89/391/EEG