JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD OVER DE TOTSTANDBRENGING VAN DE CADDIA-TELEMATICASYSTEMEN EN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET ONTWIKKELINGSPROGRAMMA OP LANGE TERMIJN - PERIODE VAN 1 JULI 1989 TOT EN MET 30 JUNI 1990