SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2362/94 van Wilfried TELKÄMPER aan de Commissie. Stand van zaken met betrekking tot klacht P 4220/94