Verordening (EEG) nr. 2233/92 van de Commissie van 31 juli 1992 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling inzake de specifieke premie voor het aanhouden van het melkveebestand op de Azoren