Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2233/92 1992 m. liepos 31 d. nustatantis specialių priemokų už pieninių bandų išlaikymą Azorų salose taikymo išsamias taisykles