Komission asetus (ETY) N:o 2233/92, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1992, erityisen lypsykarjapalkkion soveltamista Azoreilla koskevista yksityiskohtaisista säännöistä