TITJUR Gevoegde conclusies van advocaat-generaal Bot van 9 december 2009. # Jasna Detiček tegen Maurizio Sgueglia. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Višje sodišče v Mariboru - Slovenië. # Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid - Verordening (EG) nr. 2201/2003 - Voorlopige maatregelen met betrekking tot gezagsrecht - Beslissing uitvoerbaar in lidstaat - Ongeoorloofde overbrenging van kind - Andere lidstaat - Ander gerecht - Toewijzing van gezag over kind aan andere ouder - Bevoegdheid - Prejudiciële spoedprocedure. # Zaak C-403/09 PPU. Detiček