VERORDENING (EG) Nr. 298/94 VAN DE RAAD van 7 februari 1994 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit Cyprus (1994)