SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3260/93 van Christopher JACKSON aan de Commissie. Reikwijdte van de ontwerp-richtlijn pleziervaartuigen