SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1291/92 van de heer Sotiris KOSTOPOULOS aan de Commissie. De Griekse wegenwacht