VERORDENING (EEG) Nr. 3422/90 VAN DE COMMISSIE van 27 november 1990 betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België