Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (verlengd voor 1994 bij Verordening (EG) nr. 3668/93)