Rectificatie van de ecu van 4 november 1991 (PB nr. C 287 van 5.11.1991)