Dienst voor brand-, ongevallen- en diverse-risicoverzekering — Aankondiging van g egunde opdracht