BESLUIT (Samenwerkingsprocedure: tweede lezing) betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn tot zesde wijziging van richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten inzake kosmetische produkten