Verordening (EEG) nr. 1560/93 van de Raad van 14 juni 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3950/92 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten