Verordening (EEG) nr. 2048/93 van de Commissie van 27 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker