SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2892/91 van de heer Gianfranco AMENDOLA aan de Commissie. Overtreding door het Verenigd Koninkrijk van de richtlijn betreffende wilde vogels