Besluit van de Raad van 8 maart 1993 betreffende de sluiting, door de Europese Economische Gemeenschap, van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds en Roemenië anderzijds