93/93/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 december 1992 houdende goedkeuring van het door de Bondsrepubliek Duitsland ingediende programma voor de uitroeiing van rabies en vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)