Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/989 z dne 27. aprila 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/124 glede nekaterih določb ukrepov Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO) za ohranjanje in izvrševanje ter prilog k navedenim ukrepom