Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7715 – BNP Paribas/GE Capital (European Fleet Leasing Business)) (Text av betydelse för EES)