Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.7715 – BNP Paribas/GE Capital (European Fleet Leasing Business)) (Besedilo velja za EGP)