Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7715 — BNP Paribas/GE Capital (European Fleet Leasing Business) (Текст от значение за ЕИП)