Zaak C-194/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Riigikohus (Estland) op 7 april 2016 — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan/Svensk Handel AB