SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3038/95 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Haalbaarheid van een nieuwe wegverbinding tussen de Adriatische en Ionische Zee en de Zwarte Zee