Kirjalik küsimus E-011309/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komisjonile. Väikeste elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete probleem