GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) NR 13/95 antagen av rådet den 29 juni 1995 inför antagandet av rådets beslut om fastställandet av en serie åtgärder för att skapa en gynnsammare situation för utbyggnad av transeuropeiska nät inom energisektorn