GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 13/95 door de Raad vastgesteld op 29 juni 1995 met het oog op de aanneming van de beschikking van de Raad van . . . inzake maatregelen om voor de ontwikkeling van de transeuropese netwerken in de energiesector een gunstiger klimaat te creëren