Vraag nr. 24 van de heer NICHOLSON (H-0166/94) aan de Raad: Landbouwprijzen en rundvleespremies 1994/1995