RESOLUTIE over de politieke betrekkingen van de Gemeenschap met de EVA-landen in de toekomst