NORSPA — Mededeling van de Commissie inzake de toekenning van financiële steun voor demonstratieprojecten en projecten voor technische bijstand, met het oog op de bescherming van het milieu in de kuststreken en kustwateren van de Ierse Zee, de Noordzee, de Oostzee en het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan — Uitnodiging tot het indienen van voorstellen, NORSPA-92-