Verordening (EEG) nr. 3151/90 van de Raad van 29 oktober 1990 betreffende de versterking in Portugal van de controle op de uitgaven die ten laste komen van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie