VERORDENING (EG) Nr. 2066/95 VAN DE COMMISSIE van 30 augustus 1995 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de zeventiende deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2517/94 geopende permanente openbare inschrijving